Kristina Herzinová

V souboru se objevila po spartakiádě v roce 1985, aby do něho posléze přivedla nejen manžela, ale i obě své děti.

Netrvalo dlouho a stala se oporou a to jednak jako herečka, ale i kostymérka, výtvarnice a dramaturgyně. A právě hledání kvalitních textů pro náš soubor ji přivedlo k tomu, že po několika zásadních úpravách textu (např. Divoké labutě), se chopila spisovatelského pera a začala sama psát scénáře. O tom, že to rozhodnutí bylo správné, svědčí nejedno ocenění na vrcholných divadelních přehlídkách. (Kromě toho Dília zastupuje autorská práva u několika jejich her).

Se zakladatelem a dlouholetým vedoucím souboru Pavlem Trdlou vytvořili neoddělitelný tandem, který soubor dovedl k výšinám amatérského divadla, konkrétně prvním uvedením Mauglího.

Je absolventkou tříletého oboru herectví na Lidové konzervatoři.