R.U.R.

Mladá scéna v roboty zakletá...
Mladá scéna v roboty zakletá...
Hary Domin, Ing. Fabry a konsul Busman
Hary Domin, Ing. Fabry a konsul Busman
roboti už jdou...
roboti už jdou...
roboti u stavitele Alquista
roboti u stavitele Alquista

Při zájezdové činnosti s našimi úspěšnými pohádkami se na nás pořadatelé obraceli s prosbou, zda bychom nezařadili do svého repertoáru titul, který by byl vhodný pro starší žáky a studenty středních škol. A protože se blížilo stoleté výročí narození spisovatele Karla Čapka, napadlo nás zinscenovat R.U.R. 

Text byl s úctou k autorovi nastudován takřka v nezměněné podobě, avšak s novodobým scénickým pojetím.

S tímto sci-fi dramatem jsme bojovali na Krajské přehlídce v Litvínově. Úspěšně. Jenže díky době nebylo kam postoupit...


Karel Čapek

R . U . R .

Režie: P. Trdla

Asistent režie: K. Herzinová

Hudební spolupráce: M. Ivan jh.

Návrh scény: P. Trdla

Kostýmy: K. Herzinová a M. Svrčková jh.

Technická spolupráce: J. Smíkalová a M. Koudelka

Osoby a obsazení:

Hary Domin: J. Holub

Ing. Fabry: J. Koudelka

Dr. Gall: M. Schuster

Dr. Hallemeier: T. Eisner

Konsul Busman: J. Brumovský

Stavitel Alquist: B. Herzina

Helena Gloryová: K. Herzinová

Nána (chůva): M. Vykysalá

Sulla (robotka): M. Vicherová

Radius (robot): M. Kříž

Damon (robot): J. Koudelka

Primus (robot): M. Schuster

Helena (robotka): V. Kernerová

Roboti: R. Vicherová, R. Machová

Premiéra: 01.03.1990

Reprízy: 8