Vánoční koleda

Obchodník Ebenezer Skruž je lakotný. Vlastně miluje jen jedno - peníze! Hromadí je a škudlí, kde se dá. Ani o Vánocích, svátcích klidu a míru, nedokáže být laskavý a štědrý. Brzy se ale má všechno změnit...
O Štědrém dnu má Skruž podivnou vidinu, ve které ho navštíví jeho zemřelý společník Jakub Marley. Tajemným hlasem mu prozradí, že se mu zjeví tři duchové, kteří starému skrblíkovi pomůžou stát se lepším člověkem, pokud on bude chtít. 
Zlému lakomci spadnou klapky z očí a rozhodne se pro zásadní životní změnu...

Toto dnes již klasické dílo z roku 1843, které sehrálo významnou roli v oživení Vánoc s důrazem na rodinu, dobrou vůli a soucit, upravila pro "Divadláky" Tereza Dzurjová.


Zde se můžete podívat na fotky z představení.