Začátky

Lidový dům Předlice
Lidový dům Předlice

Proč jsem začal uvažovat o založení svého divadelního ansámblu?

Důvodem bylo několikaleté působení v amatérském souboru Železničář při ZV ROH železniční stanice Ústí n/L. Byla zde výborná parta, skvělí kamarádi, kteří byli pro každou srandu. Scházeli jsme se i o víkendech, pořádali mejdany a dokonce trávili společně i dovolené. Kouzelná to doba...

Ovšem počáteční nadšení z dobré party a báječného koníčku začalo postupně vyprchávat, protože jsem začal pociťovat, že soubor vyčerpal svou tvůrčí invenci. A já chtěl dělat divadlo, které těší nejen mě, ale i diváky. Chtěl jsem prostě dělat umění! Proto jsem se rozhodl založit si vlastní divadlo, které bude dělat kvalitní inscenace.

První cesta vedla na OKS, kde mou vizi tehdejší metodička Broňa Valová podpořila. Na režii jsem si tehdy netroufal, tak mě seznámila s učitelem dramatické výchovy ZUŠ Ladislavem Tomášem Mastíkem. Má nabídka na post režiséra jej potěšila. Kámen úrazu nastal v okamžiku, kdy mi sdělil, že nehodlá dělat pohádky... Naštěstí mi "dohodil" svého bývalého kolegu z Malého divadla STZ (Setuzy) Petra Bejbla.

Soubor vykrystalizoval v létě 1981, kdy jeho členy byli L. T. Mastík, Petr Bejbl, Irena Slavětinská, Naďa Krejzová, Láďa Lacina, Jarmila Radiměřská, Libor Strnad, František Zemina, Antonín Král a báječná herečka a později máma souboru přezdívaná Telva – Dana Buchalová.

Zbývalo jediné. Sehnat střechu nad hlavou!

Na vlastní pěst jsem začal objíždět kluby KaSS a hledal prostory, které by byly využitelné pro náš soubor. Chtěl jsem jeviště, sál, zázemí a hlavně dostupnost MHD. Nakonec jsem se rozhodl pro Klub Předlice, kde bylo vše. Obětavý správce Jaroslav Kroupa možnost využití prostor Klubu pro divadlo přivítal, proto jsem vyrazil za tehdejším ředitelem KaSS Ladislavem Ducháčkem. Mé nadšení bylo asi tím hlavním, co zlomilo jeho počáteční nedůvěru, a svým veledůležitým souhlasem se podílel na vzniku nového divadelního souboru.